Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 27 vers 50 t/m 54

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het getuigenis van God de Vader.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-4-1973
Bijzonderheid Goede Vrijdag.
Tekst 50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. 54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl