Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 27 vers 27 t/m 31

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus weggeleid
Preekplaats Vlaardingen
Datum 20-4-1973
Bijzonderheid Lijdenspreek
Tekst 27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. 28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter [hand]; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! 30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op Zijn hoofd. 31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl