Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 27 vers 27 t/m 30

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus bespot door de krijgsknechten
Preekplaats Terneuzen
Datum 26-3-1995
Bijzonderheid Lijdenspreek
Tekst 27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. 28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijnrechter [hand]; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! 30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op Zijn hoofd.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl