Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Markus 10 vers 13 t/m 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus zegent de kinderen
Preekplaats Vlaardingen
Datum 16-7-1972
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. 14 Maar Jezus, [dat] ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. 15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. 16 En Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl