Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 28 vers 18 t/m 20

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Laatste boodschap van Jezus aan Zijn Kerk
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-4-1975
Bijzonderheid Pasen.
Tekst 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl