Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 28 vers 5 t/m 7

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Pasen 1965
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-4-1965
Bijzonderheid Pasen.
Tekst 5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 7 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl