Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Welkom

 

 

  

 

     

 

 

 

horizontal rule

 

Hartelijk welkom
Fijn u op deze website te mogen begroeten! Graag maken wij u deelgenoot van de prediking van ds. L. Huisman. U kunt preken beluisteren en lezen. Via deze site proberen wij de prediking van Wet en Evangelie, zoals ds. Huisman deze bracht, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

De preken van ds. Huisman kunnen wij met recht schriftuurlijk-bevindelijk noemen. In deze preken wordt krachtig, helder en bewogen aan zondaren de Weg ten Leven gewezen: het Lam Gods, Jezus Christus en Dien gekruisigd. Van harte aanbevolen!

Luister en lees, biddend om Gods zegen, wat God ons door deze dienstknecht te zeggen heeft. Naast de noodzaak van uw persoonlijk heil en de groei in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus, bevelen wij u de wereldwijde verkondiging van het Evangelie aan in uw dagelijkse gebeden.

 

Nieuws

Wilt u Wolk van Getuigen deel 1 bestellen, dan kunt u een mail met uw naam, adres en aantal gewenste exemplaren sturen naar:

 wolkvan48@hotmail.com.

U krijgt dan een antwoordmail met informatie over betaling en levering.

De prijs per boek is € 14,50 inclusief verzendkosten of  € 11,00 zonder verzendkosten.

Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, behalve in:

Boekhandel De Boekenmolen

Molenweg 1

4365 NN Meliskerke  

N.B. - I   Er wordt gewerkt aan deel 2 en 3 van de serie Wolk van Getuigen.

N.B. - II  De delen 1, 2 en 5 van de serie “Geen Ander Evangelie” zijn nog steeds in de boekhandel verkrijgbaar.

In december 2015 verscheen Deel 1 van de serie Wolk van Getuigen. Dit boek bevat de eerste negen preken van een prekenserie over Hebreeën 11.  

Inmiddels is de eerste oplage uitverkocht. Wij hebben nu een nieuwe oplage laten drukken - evenals de eerste oplage -  in eigen beheer.

 
 

horizontal rule

 

 

Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact
 

www.DsHuisman.nl